Menu
Home Page

Gwyl Rygbi Ysgolion Abertawe / Swansea Schools Rugby Festival

Llongyfarchiadau i fechgyn Blwyddyn 6 am chwarae mor dda, ac ymddwyn mor arbennig, yng Ngŵyl Rygbi Ysgolion Abertawe heddiw. Ar ôl ennill chwech gêm a cholli ond yr un, roedd pawb yn wên o glust i glust yn dychwelyd i'r ysgol.

 

Congratulations to our Year 6 boys for playing so well, ac for behaving so impeccably, during today's Swansea Schools Rugby Festival. Having won six games and losing just the one, everyone was beaming on returning to school. (17/3/17)    

Top