Menu
Home Page

Clwb Garddio

                       

                           
                                  

10-06-15 - Newyddion y Clwb - Gardening Club News

Dyfrio y blodau a chwynnu oedd y brif dasg yr wythnos yma a'r plant i gyd yn mwynhau.

 

Watering the plants was this week's priority and all the children enjoyed.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10

Clwb Garddio Bl 1 a 2

Mae Blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn brysur dros ben yn ystod tymor yr haf yn y clwb garddio Diolch am eich cefnogaeth gyda'r clwb.

 

Bl 1 a 2 have been busy with the gardening club over the summer term, thank you for your support!

Picture 1
Picture 2
Picture 1

13/05/14

 

Mwy o waith paratoi ar gyfer y plannu

More weeding to be done before the planting

07/05/14 - Dechrau'r Clwb Garddio

 

Byddwn yn cynnal y Clwb Garddio yn ystod tymor y Gwanwyn a'r Haf amser cinio unai dydd Mawrth neu Mercher(edrychwch ar yr amserlen uchod). Mae'r gwaith paratoi wedi dechrau ac mae croeso i unrhywn un o'r adran Iau i ymuno gyda ni.

Dewch a chot ac esgidiau addas!

 

The Gardening Club will be held during the spring and summer terms on either Tuesday or Wednesday (see the timetable above). The preperation work has begun and anyone from the juniors is welcome to join us. Please bring wellies and a coat!

Paratoi / Preparation

Paratoi / Preparation  1
Paratoi / Preparation  2
Paratoi / Preparation  3
Paratoi / Preparation  4
Paratoi / Preparation  5
Paratoi / Preparation  6
Picture 1
Top